Naptár
Diavetítő

Konzol/Rcon parancsok

Rcon parancsok:

Főbb RCON parancsok: (ahhoz hogy ezeket használni tudd be kell jelentkezni konzolba a rcon_password "jelszó" parancsal, rcon password megadása a server.cfg-be)
Példaként egy pár rcon parancs, a "Server konfiguráció" menüpont alatt megadott parancsok szinte mind használható az RCON-ként.

rcon_password (jelszó) // Ezzel a sorral lehet admin jogokat szerezni a szerveren. Minden belépés után beírandó
rcon sv_password (jelszó) // A szerverre való belépéshez szükséges jelszót határozza meg
rcon say (üzenet) // Chatüzenetet ír ki, amit minden játékos lát, legyen élő vagy halott
rcon changelevel (mapnév) // Mapot vált a szerver
rcon map (mapnév) // A szerver mapot vált, de ugyanakkor mindenkit kirúg a szerverről
rcon mp_autoteambalance (1/0) // Ez a parancs ki -és beapcsolja az automatikus csapatelosztást. '1' = bekapcsolva, '0' = kikapcsolva
rcon mp_friendlyfire (1/0) // A csapattárs sebzést kapcsolja ki -és be. '1' = bekapcsolva, '0' = kikapcsolva
rcon mp_timelimit (idő) // Ez egy mapon eltöltendő időt határozza meg percekben
rcon mp_roundtime (idő) // Ez egy kör idejét határozza meg percekben
rcon mp_tkpunish (0/1) // A TK-t (teamkill) elkövetők büntetését szabályozza. '1' = bekapcsolva (kimarad egy körből a TK-s), '0' = kikapcsolva
rcon mp_hostagepenalty (szam) // Ez a parancs meghatározza, hogy hány túsz megölése után rúgja ki a szerverről a játékost
rcon mp_logdetail (0/1) // Logfájlba menti az üzeneteket. '1' = bekapcsolva, '0' = kikapcsolva
rcon mp_forcecamera (0/1/2) // A megfigyelést korlátozza. 0 = alapeset, kikapcsolja a korlátozásokat (bárki, bárkit, bárhogy megfigyelhet); 1 = a játékosok csak saját csapattársaikat követhetik; 2 = a játékosok nem mozoghatnak halottként (ott maradnak, ahol meghaltak)

-Ezzel rúghatóak ki a nemkívánatos playerek a szerverről. A parancs után csak a játékos nevét, sorszámát vagy id-jét kell beírni.
kick (játékos neve)
kick (jatekos sorszama)
kick (ID)

-Kilistázza a játékosokat id-jeikkel és sorszámaikkal együtt.
users
status

-Bannolja adott játékost az adott időre (percekben) id szerint, elmenti az id-jét a banlistába és azonnal kirúgja a szerverről, a 0 perc végleges bant jelent.
banid (ido) (ID) kick
banip (ipcím)
writeid
writeip

-Bannolja adott játékost az adott időre (percekben) IP cím szerint, elmenti az Ip címét a banlistába (writeip) és azonnal kirúgja a szerverről (kick). A 0 perc végleges bant jelent (végleges IP szerinti banhoz az autoexec.cfg-nek tartalmaznia kell az "exec listip.cfg" sort).
addip kick
addid

-Kilistázza az id vagy IP cím szerint bannolt játékosokat.
listid
listip

-Unbannolja adott játékost id vagy IP cím szerint.
removeid
removeip

Tickrate:Minél nagyobb a tickrate annál több FPS-el fut server annál többször updateli magát másodpercenként, tehát annál pontosabb képet kap arról a kliens, hogy pl. holvannak az emberek. Nemcsak a szervernek kell erősnek lenni hanem a user gépének is mert ahhoz hogy kiélvezhese a 66-os tickeratet nemárt ha neki is van 66 FSP-e,Ez nagymértékben befolyásolja a hitbox-ot is és annak csúszását.

-Tickrate beállítása: tickratet a szerver indításánál kell megadni így pl.:

./srcds_run -autoupdate -game cstrike -tickrate 66 -port 12345 -secure +ip 123.123.123.123 +maxplayers 12 +map de_nuke +fps_max 600

 

Counter Strike: Source - Server konfiguráció

Játékszerver konfigurálás

A alap server konfigurációs állomány a cstrike/cfg/server.cfg, ha nem létezik hozd létre.

hostname "szerver neve" // Szerver nevének a meghatározása
sv_contact "admin címe" // Add meg az email címet vagy url-t, ahol elérhető a szerver adminja
sv_region "Hungary" // Régiómeghatározás ahol működik a szerver
sv_password "jelszó" // A szerverre való belépéshez szükséges jelszó (ha üresen hagyod akkor nem lesz jelszó)
rcon_password "jelszó" // Az rconhoz szükséges jelszót határozza meg, mellyel adminként tevékenykedhetsz a szerveren

//Általános alapertékek:
//Szerver szabályainak beállítása:

mp_timelimit 20 // Egy mapon eltöltött idő (percben)
mp_friendlyfire 1 // Firendly Fire be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
mp_limitteams 2 // Megahtározza, hogy egy csapat hány fővel lehet több, mint a másik
mp_flashlight 1 // Flash általi vakulás engedélyezése (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
mp_buytime 0.5 // Vásárlásra időtartama
mp_roundtime 3 // Egy kör időtartama (percben)
mp_tkpunish 0 // TK (teamkill) büntetés be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, TK-zó következő kör elején meghal; 0=kikapcsolva, nincs büntetés)
mp_c4timer 45 // Bomba élesítése és felrobbanása között eltelt idő (másodpercekben)
mp_freezetime 6 // Kör eleji idő, mely alat csak vásárolni lehet, mozogni nem (másodpercekben)
mp_logdetail 1 // Üzenetek logolásának be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
mp_decals 30 // Maximálisan megjeleníthető logók és vér/fegyver nyomok
mp_startmoney 800 // Kezdő összeg
mp_maxrounds 0 // Maximálisan lejátszható kör adott mapon az mp_timelimit által meghatározott időn belül
mp_winlimit 0 // Maximálisan megnyerhető kör adott mapon az mp_timelimit által meghatározott időn belül
mp_footsteps 1 // Lépéshangok be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
mp_autoteambalance 1 // Automatikus csapat erőkiegyenlítés (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
sv_pausable 0 // Kliensek jogának szabályozása a játék szüneteltetésére (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

//Szerver egyéb tulajdonságait meghatározó értékek:

sv_maxspeed 320 // Kliensek maximális mozgási sebessége
sv_timeout 240 // Az idő, ami után bontja a szerver a játékossal a kapcsolatot (ha nem csinál semmit, kifagy, stb.)
sv_cheats 0 // Csalások be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
sv_airaccelerate 10 // Levegőben mozgás sebessége
sv_lan 0 // Szerver típusának meghatározása (1=LAN szerver, 0=Internetes szerver)
sv_allowdownload 1 // Szerverre feltöltés engedélyezése (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
sv_allowupload 1 // Szerverről letöltés engedélyezése (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
sv_alltalk 0 // Játék közbeni kommunikáció szabályozása (1=mindenki hall mindenkit, 0=csak az elő csapattársak hallják egymást)
sv_gravity 800 // Gravitáció mértéke
sv_filterban 1 // Az IP cím alapján történo bannolást szabályozza (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
sv_voiceenable 1 // Hangkommunikáció be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
mp_chattime 8 // A mapváltások között várakozási idő (másodpercekben)
mp_autokick 0 // A TK-t elkövető és a mozdulataln játékosokat automatikusan kirúgja (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
mp_hostagepenalty 0 // Meghatározza, hogy hány túsz megölése után rúgja ki a szerver a játékost
mp_forcechasecam 0 // Megfigyelés szabályozása (1=bekapcsolva, 0=nincs korlátozás)
mp_fadetoblack 0 // Megfigyelés be -és kikapcsolása (0= nincs hatással a játékra; 1=a játékos képernyoje az új körig elsötétül)
mp_playerid 0 // Célkereszt infók szabályozása (0=a játékosok minden infót látnak csapatszínekkel; 1=a játékosok látják saját társaik infóját és a túszokét színekkel; 2=nincsenek infók)
mp_allowspectators 1 // Játékon kívüli megfigyelők engedélyezése (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
decalfrequency 30 // Logók megjelenítésének szabályozása (másodpercekben)

//A szerver netkapcsolatát befolyásoló beállítások (nem megfelelő használat esetén nagy LAG-ot okozhatnak):

sv_maxrate 20000 // Megengedett legnagyobb sávszélesség a szerveren
sv_minrate 14000 // Megengedett legkisebb sávszélesség a szerveren
sv_maxupdaterate 101 // Meghatározza, hogy hányszor kap információt a felhasználó a szervertől percenként maximálisan
sv_minupdaterate 60 // Meghatározza, hogy hányszor kap információt a felhasználó a szervertől percenként maximálisan

//Egyéb, ajnálott értékek (nem megfelelő használat esetén nagy LAG-ot okozhatnak):

sv_unlag 1 // Lagkompenzáció be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)
sv_maxunlag 0.35 // Bekapcsolt lagkompenzáció érték esetén a lag ellensúlyozásának mértéke

//A szervernek meghatározható, hogy a letöltendő fájlokat ne a szerverről töltse a kliens gépére, hanem egy weboldalról, ami így sokkal gyorsabb lehet:
!!!Fontos, hogy annak a könyvtárnak adjuk meg a címét, ahol tároljuk a fájlokat és a fájlok könyvtárszerkezete maradjon meg eredeti állapotában (mapok, .res fájlok a maps könyvtárba, hangok a sounds könyvtárba, stb.).

sv_downloadurl Pl: sv_downloadurl "http://fgcklan.hu/cstrike"

Counter Strike: Source - Kliens CVRAS


CVARS - Fontosabb kliens oldali parancsok

cl_crosshairscale 1200 // Célkereszt méretét határozza meg, minél nagyobb az érték annál kisebb a célkereszt(1200 alapértelmezett)
cl_showfps (1/2/3) // FPS kiíratása, külömböző helyeket határoznak meg az értékek.
cl_cmdrate 80 // Mennyi csomagot küldjön a játékos felé a szerver. Magyar publicon ált.-an elfogadott érték.
cl_updaterate 80 // Mennyi csomagot küldjön a játékos a szerver felé. Magyar publicon ált.-an elfogadott érték.
rate 20000 // Mennyi információt kapjon a kliens a szevetől. Magyar publicon ált.-an elfogadott érték.
timeleft // Mennyi idő van hátra az adott pályából
votemap (mapname) // A játékosok szavazhatnak a mapokra, mani admin plugin esetében simán (votemap)
votekick (player name) // szavazni lehet a játékos kickelésére, mani admin plugin esetében simán (votekick)
thetime // Kiírja mennyi az aktuális idő
net_graph (1/2/3) // Küldött, fogadott bytokról és az aktuális fps ről ad informácó
voice_enable (0/1) // Játék közbeni TALK hang ki és -be kapcsolása
hideradar // Radar elrejtése
hud_saytext_time (5) // Mejlelenített szövegek látszódási idelye (másodpercben)
hud_fastswitch (1/0) // Gyors fegyverváltás ki -és bekapcsolása
zoom_sensitivity_ratio 1 // Zoom sensivityje, érzékenysége

 

 

Konzolt igy csinálhatsz (asztalon a parancsikon-ra jobb clic TULAJDONSÁGOK> CÉL>"HL2.exe" mögé irjuk be hogy -CONSOLE ez a nonsteam-osok nak)

Vagy igy (asztalon parancsikon "TULAJDONSÁGOK>CÉL>STEAM.EXE" -APPLAUNCH 240 -CONSOLE" ez csak steamosoknak)

 

 

 

 

 

 

                                      by:STEVE